ЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОСІЇ

Калмики (ойрати) — монгольський народ, що оселився в Поволжі на початку XVII ст. За віросповіданням вони переважно буддисти. За переписом 2010 року в Російській Федерації їх налічується майже двісті тисяч. Ще чотириста тисяч проживають за межами РФ. Республіка Калмикія, розташована в найвіддаленішій частині південно  східної Європи.  За назвою вона є автономною республікою у складі РФ. Остання незалежна держава калмиків була ліквідована указом російської Катерини II 19 жовтня 1771 року.

2-9 липня 1920 р. відбувся I Всекалмицький з’їзд Рад трудового калмицького народу, який проголосив утворення державності у формі автономної області у складі РРФСР. У ньому взяли участь делегати від усіх калмицьких улусів Астраханської і Ставропольської губерній, калмиків, що проживають на Дону і Тереку, в Киргизстані, на Уралі і в Оренбурзькій області.
Калмицька автономна область була перетворена 20 жовтня 1935 року в Калмицьку АРСР, але потім ліквідована 27 грудня 1943 року, а ойрат-калмицький народ був підданий депортації.

9 січня 1957 року в складі Ставропольського краю була перетворена Калмицька автономна область, яка 29 липня 1958 року була перетворена в Калмицьку АРСР.

18 жовтня 1990 року Верховна Рада Калмицької АРСР прийняла Декларацію «Про державний суверенітет Калмицької РСР». У Декларації урочисто проголошувався державний суверенітет Калмицької РСР на всій її території і проголошувалася рішучість створити демократичну правову державу, засновану на праві калмицького народу на самовизначення і з урахуванням прагнення народу Калмикії до соціального -економічного розвитку, культурного відродження і радикального підвищення життєвого рівня, що виражало волю народу республіки до проведення самостійної економічної та соціальної політики.

Проте під тиском Москви наступні роки виявилися часом відмови калмицької влади від суверенітету та міжнародно визнаного права ойратсько-калмицького народу на самовизначення. У 1994 році одностороннім рішенням президента Ілюмжинова і його прихильників була затверджена псевдоконституція Республіки Калмикія, так званий Степовий кодекс, в якому Республіка Калмикія була зафіксована як суб’єкт, а не держава, як визначено в Конституції Російської Федерації.

 

Політика РФ щодо Республіки Калмикія ґрунтувалася на цьому обмеженому статусі.Влада Калмикії виявилася безвольним виконавцем волі Москви і безпорадною у захисті національних інтересів народу і республіки. За часів Путіна Калмикія зазнала ще більше централізації в сторону Москви та мілітаризації, подібного нападу на культуру та мови завойованих Росією неросійських народів, на їхню владу та автономію у формі національних республік у складі Російської Федерації.

За оцінкою багатьох калмиків, у РФ процвітає шовінізм, расизм, ксенофобія, етнічна дискримінація,  великодержавна істерія, захоплення навіть Сталіним та іншими монстрами минулого. Територія, яка була незаконно відірвана від Республіки  в період депортації ойратсько-калмицького народу, не долучена. Продовжується відрив і анексія територій Республіки Калмикія на користь сусідніх регіонів РФ, яка проводить колоніальну фінансово-економічну політику, що безпосередньо перешкоджає економічному розвитку Калмикії, внаслідок чого відбувається масовий відтік з Республіки та зменшення чисельності ойратсько-калмицького населення.

 

За роки після повернення людей з депортації Калмикія посідає останнє місце в СРСР, а тепер і в РФ по забезпеченості населення таким основним, як питна вода. Придушується діяльність національних організацій, продовжується терор федеральної влади проти громадських і національних активістів.

Виходячи з вищевикладеного, 26 жовтня 2022 року новостворений з’їзд ойратсько-калмицького народу проголосив необхідність повного звільнення ойратсько-калмицького народу від колоніальної залежності від РФ, рішучість домагатися відокремлення  Республіки Калмикії зі складу РФ та проголошення і створення суверенної незалежної держави.

З’їзд ойратсько-калмицького народу звернувся до всіх держав світу, урядів і парламентів із закликом визнати необхідність звільнення ойратсько-калмицького народу від колоніального гніту Російської імперії та його законне право на самовизначення. і створення незалежної держави.

Це тільки початок. В Європі оформилась нова структура обєднання поневолених народів в рамцях РФ під назвою Ліга Вільних Націй. До цієї структури входять такі нації: башкирська, бурятська, козацька, калмицька, мокша, татарська, чеченська, ерзя, якутська. 26 листопада 2022 року у США оформилась подібна структура під назвою Американці проти Російського імперіалізму. На разі до неї входять: татари, калмики, казахи, вірмени та українці. Багато інших націй висловили зацікавленням розчленуванням Російської Федерації.

 

4 грудня 2022 р.                                                Лозинський Аскольд