ЛИСТ-ПОДЯКА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОПИС БАТУРИНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО ПРОЄКТУ,

СПОНСОРОВАНОГО ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ «УКРАЇНІКА»

 

У 1669-1708 рр. Батурин, що на Чернігівщині, був столицею козацької держави – Гетьманщини, одним з великих і процвітаючих міст України та головною резиденцією видатного гетьмана князя Івана Мазепи (1687-1709 рр.). Під час його повстання у союзі зі Швецією за визволення Центральної України від зверхности Москви 1708 р. російське військо зруйнувало Батурин дощенту й вигубило його оборонців та усе цивільне населення, загалом до 14 тис. українців. Просвічений гетьман граф Кирило Розумовський (1750-64 рр.) відбудував і знову заселив спустошене місто та повернув йому статус столиці козацької держави. Після скасування Російською імперією Гетьманату, єдиної на той час української держави, у 1764 р. Розумовський продовжував розбудову і відродження Батурина власним коштом до своєї смерти 1803 р.

 

У період бездержавности України колишня гетьманська столиця занепадала і перетворилось на незначне аграрне містечко, закуток імперії. Советські власті намагались викреслити з пам’яті українців славну історію і високу культуру Мазепиної столиці та її варварське розорення московським військом й забороняли будь-яке вивчення минулого Батурина, як і діянь Мазепи та розвою козацької держави взагалі.

 

У незалежній Україні Батурину повернули статус міста. Від 1994 р. там активно працює Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», який зайняв третє місто в Україні за значенням, досягненнями і кількістю відвідувачів. Завдяки його діяльности, археологічним дослідженням та маштабним натурним реконструкціям архітектури і фортифікацій XVIIXIX ст., Батурин постав і прославився як один з провідних центрів пізнавального туризму, краєзнавчих студій, просвіти й патріотичного виховання українців, особливо юнацтва, з п’ятьма сучасними музеями старожитностей та 30 об’єктами історико-культурної спадщини. Відбудовано цитаделю батуринської фортеці, два гетьманські палаци, церкви, військову скарбницю, судову палату, встановлено величні скульптурні монументи гетьманам, козакам-оборонцям та жертвам погрому Мазепиної столиці 1708 р. Кількість відвідувачів Батуринського заповідника неухильно зростає і 2019 р. сягнула близько 200 тис. туристів з України та з-за кордону. З них 53.6 тис. становить учнівська молодь (див. https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_історико-культурний_заповідник «Гетьманська столиця»).

 

2019 р. Батурин відвідав проф. Антоні Літтлвуд з Західньо-онтарійського університету в м. Лондоні у Канаді. Він оприлюднив свій дуже схвальний відгук про місцевий модерний музей археології та наукові ґрунтовні реконструкції батуринських цитаделі й палацу Розумовського 1799 р. у бюлетені Оттавського університету CanadioByzantina, No. 31, January 2020, p. 4 (https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/cb/index).

 

1995 р. відомі дослідники археології Чернігівщини д-р Володимир Коваленко та Юрій Ситий (Національний університет «Чернігівський колегіум») почали щорічні розкопки у Батурині. Тепер Ю. Ситий є науковим керівником Батуринської археологічної експедиції при Чернігівському університеті. З 2001 р. до них долучились канадські історики та археологи. Тодішній директор Канадського Інституту Українських Студій (КІУС) Альбертського університету в м. Едмонтоні, видатний історик Гетьманщини проф. Зенон Когут заснував українсько-канадський проєкт історико-археологічного дослідження Батурина козацької доби і успішно очолював його у 2001-15 рр. Він лишається академічним дорадником проєкту і співавтором наших буклетів та статтей про розкопки міста. Науковий працівник КІУСу в м. Торонті д-р Володимир Мезенцев є виконавчим директором Батуринського проєкту в Канаді. Він спеціялізується у вивченні та реконструкції архітектури і декору Мазепиного часу. Колишній президент Понтифікального Інституту Середньовічних Студій Торонтського університету, знаний історик Чернігівського князівства проф. Мартін Дімнік бере участь в історичних дослідах середньовічного Батурина та публікації звітів про його розкопки англійською мовою у періодиці Оттавського університету. Завдяки 25-річним систематичним польовим дослідженням Батурин став найбільш археологічно вивченим містом козацької України. Знахідки з цих розкопок зберігаються у Музеї археології Батурина, де зібрано понад 500 оригінальних експонатів.  

 

Результати досліджень історії і матеріяльної культури Батурина XVIIXVIII ст., резиденцій Мазепи, його секретаря і канцлера Пилипа Орлика, генерального судді Василя Кочубея і Розумовського, їхніх новознайдених реконструйованих геральдичних емблем, маловідомого побуту козацької еліти та знищення Мазепиної столиці разом з мешканцями царським військом описані й багато ілюстровані у дев’яти науково-популярних буклетах З. Когута, В. Мезенцева, В. Коваленка та Ю.  Ситого. Ця серія опублікована Видавництвом «Гомін України» у Торонті в 2011-20 рр. Останні пять буклетів можна придбати у канцелярії Крайової Управи Ліґи Українців Канади в м. Торонті за $10 кожний (телефон: (416) 516-8223, email: luc@lucorg.com). Вісім брошур розповсюджує Видавництво КІУСу в м. Едмонтоні (тел.: (780) 492-2973, email: cius@ualberta.ca; http://www.ciuspress. com/catalogue/history/325/sadeibiivanamaziepiubaturini; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/333 /kul %27turakozats %27koyiielitimaziepinogheodevoru; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/347/ palatsiivanamaziepitakirilarozumovs%27kogheo; http://www.ciuspress. com/catalogue/history/356/rozkopkiubaturi ni-2015-roku; http://www.ciuspress.com/ catalogue/history/361/arhaieologheichnideoslideibaturina-2016-r; http: //www.ciuspress.com/catalogue/history/372/rozkopkiubaturini-2017; http://www.ciuspress.com/catalogue/history/385/arhaieologheichnistudeiyibaturina-2018-2019). Тексти шести буклетів 2012-19 рр. розміщено на вебсайті Ліґи Українців Канади (http://www.lucorg.com/index.php/id/244/lang/ua), а ілюстровані версії буклетів 2015-19 рр. у форматах ПДФ – на інтернет-сайті «Ім’я Івана Мазепи» (http://www.mazepa. name/ cms/wpcontent/uploads/Booklet-15-Bat-13-14-b1.pdf; http://www.mazepa.name/cms/wpcontent/uploads/ Book let-16-Bat-15-s.pdf; http://www.mazepa.name/cms/wpcontent/uploads/Booklet-17-Bat-16-s-2-1.pdf; http://www. mazepa.name/cms/wpcontent/uploads/Booklet-18-Bat-17-6-MB_11.pdf; http://www.mazepa.name/cms/wp-content/uploads/Booklet-19-Bat-18-7-MB-b.pdf).

 

Директор Інституту історії, етнології та правознавства Національного університету «Чернігівський колегіум», відомий історик Лівобережної України проф. Олександер Коваленко активно допомагає організації, комплектуванню й фінансуванню Батуринської археологічної експедиції при цьому університеті та публікації її здобутків. Він зорганізував фундаментальне видання писемних джерел для вивчення міста – Батурин: сторінки історії (Чернігів, 2009, друге доповнене видання 2012).

 

Найбільше академічних статтей з історії, археології, архітектури і мистецтва ранньомодерного Батурина надруковано у серіях збірників наукових праць, що вийшли у Києві, Чернігові, Ніжині та Глухові, Батуринська старовина та Сіверщина в історії України (див. випуск 2020 р. http://nzhlukhiv.com.ua/wpcontent/uploads/sivershuna/sivershuna_2020.pdf). Короткі ілюстровані звіти про розкопки Батурина 2001-19 рр. англійською мовою оприлюднені В. Мезенцевим та М. Дімніком у щорічних бюлетенях Комітету Канадських Візантологів CanadioByzantina Оттавського університету (див. усі числа цього бюлетеню: https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/cb/index). В. Мезенцев, Ю. Ситий та археолог Юрій Коваленко (Національний заповідник «Глухів») також опублікували огляди результатів розкопок та первинну інтерпретацію важливих археологічних знахідок у Батурині 2016-19 рр. англійською мовою в збірках наукових статтей Сіверщина в історії України: Наукове видання, вип. 10-13, Глухів-Київ, 2017-20 (див. випуск 2019 р. http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/sivershuna/sivershuna_2019.pdf)

 

Ю. Ситий встановив багато своїх надрукованих статтей і колективних праць з його участю про археологічні студії Батурина XVIIXVIII ст. на вебсайті Academia.edu (https://chnpu.academia.edu/YuriSytyi). Найбільш детальний опис організації, розбудови та добродійної підтримки Батуринського проєкту в 2001-08 рр. опубліковано З. Когутом й В. Мезенцеви у Західньоканадському збірнику Наукового Товариства ім. Шевченка в Канаді, том XLIV, частина 5 (Едмонтон-Острог, 2008), с. 527-545 (https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17357/file.pdf).

 

Великі англомовні ілюстровані есеї В. Коваленка про розгром Мазепиної столиці російською армією за археологічними даними та В. Мезенцева про бароккову архітектуру й декор зруйнованого величного палацу Мазепи під Батурином надруковані у авторитетній збірці академічних праць Poltava 1709: The Battle and the Myth, ed. Serhii Plokhy (Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 2012), pp. 37-78, 433-470. Вони передруковані у журналі Гарвардського Українського Наукового Інституту Harvard Ukrainian Studies, Vol. 31, No. 1-4, Cambridge, Mass., 2009-2010, pp. 37-78, 433-470. Українську версію статті В. Коваленка «Погром Батурина 1708 р. у світлі новітніх археологічних студій» опубліковано в Український історик. Журнал Українського Історичного Товариства, том XLVIIXLVIII, № 1-4, Нью-Йорк-Київ-Львів-Острог-Торонто-Париж, 2010-2011, с. 131-167. Вона розміщена на вебсайті Ліґи Українців Канади (www.lucorg.com/розкопки-вбатурині_244.htm).

 

З. Когут, В. Мезенцев і Ю. Ситий також багато років друкували статті й повідомлення про останні археологічні відкриття у Батурині українською й англійською мовами з численними кольоровими ілюстраціями знахідок, розраховані на широкого читача, в Гомоні України/Ukrainian Echo, Новому Шляху/New Pathway, Міст (Торонто), Свободі, The Ukrainian Weekly (Parsippany, NJ), Америка/America (Philadelphia, Pa) та інших українсько-канадських і американських газетах. (див., наприклад, http://www.newpathway.ca/rozkopky-baturyna-2016-2017/; http://www.homin.ca/news.php/news/20129/group/20). Основні  академічні та науково-популярні друковані статті й буклети названих авторів з Батуринського проєкту українською і англійською мовами розміщено на вебсайтах Дослідного Інституту «Україніка», Ліґи Українців Канади (http://www.lucorg.com/index.php/id/244/lang/ua; http://www.lucorg.com/index.php/id/244/lang/en) та інших інтернетних виданнях (див., наприклад, http://www.mazepa.name; http://www.museumukraine.info/?p=8150; http://www.novasich.top/?p=9471).

 

В. Мезенцев був продюсером і автором сценаріїв трьох документальних науково-популярних фільмів для широкого глядача і вчених про історію і культуру Батурина козацької доби та розкопки там 2001-02 рр. українською і англійською мовами. Створення цих фільмів спонсорували Канадська Фундація Українських Студій в Торонті та НТШ Америки у Нью-Йорку. Вони кілька разів демонструвались на українсько-канадських телемережах «Контакт» і «Світогляд/Об’єктив» (47 канал CFMT) та на Rogers Cable TV, Ethnic Channel Group Ltd. у Торонті, на телепрограмі «Голосу Америки» та в Україні у 2001-07. Українську і англійську версії останнього фільму В. Мезенцева 2002 р. встановлено на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=k8oeLn-Su7U; https://www.youtube.com/watch?v=K9zWbSYrUDA; https://www.youtube.com/watch?v=2208xa3i-vM). DVD диски з цим фільмом обома мовами, а також диски з багатоілюстрованою лекцією В. Мезенцева «Розкопки і архітектурні реконструкції у Батурині 2008 р. та відзначення 300-ліття Батуринської трагедії» (45 мін.), презентовану на телемережі «Контакт» у Торонті 2009 р., можна замовити у автора за телефоном і е-поштою, що нижче.

 

З 2001 р. Батуринський проєкт спонсорують КІУС та Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій Торонтського університету. 2011 р. президент Дослідного Інституту «Україніка» у Торонті, виконавчий директор Крайової Управи Ліґи Українців Канади, мґр Орест Стеців заснував фонд для фінансування досліджень Батурина у Канаді при своєму інституті, що став співспонсором цього проєкту. Фонд Катедр Українознавства у Нью-Йорку підтримує субсидіями археологічні та архітектурно-мистецькі студії ранньомодерного Батурина і наукові подорожі його дослідників. У 2005-19 рр. Чернігівська обласна державна адміністрація щорічно виділяла ґранти на розкопки того міста.            

 

Історико-археологічне вивчення Батурина і підготовку публікацій підтримують дотаціями Крайова Управа Ліґи Українців Канади, Ліґа Українців Канади – відділ у Торонті, Крайова Управа Ліґи Українок Канади, торонтський відділ Ліґи Українок Канади, Союз Українок Канади – відділ ім. св. княгині Ольги при Катедрі св. Володимира, Кредитова Спілка «Будучність», Фундація «Будучність», Українська Кредитова Спілка, Фундація «Прометей» у Торонті та «Zorya Inc.» в м. Ґрінвічі у Коннектікаті.

 

О. Стеців та голова редакційної колегії Гомону України д-р Олег Романишин всебічно сприяють розбудові Батуринського проєкту та розголосу про нього у Канаді. 20 років Дослідний Інститут «Україніка» та Ліґа Українців Канади досконало організують, реклямують і спонсорують щорічні публічні доповіді В. Мезенцева про нові археологічні студії гетьманської столиці в українських культурних центрах, громадських установах та церквах Торонта. В останні роки такі лекції українською і англійською мовами та ілюстровані прозірками презентувались у березні в Інституті св. Володимира та готелі Old Mill Toronto.

 

Десятий рік «Україніка» підтримує історико-археологічні та архітектурно-мистецькі дослідження Мазепиної столиці В. Мезенцева персональними щорічними ґрантами на покриття витрат проєкту в Канаді. Цей інститут фундував видання (редагування і виготовлення комп’ютерного дизайну/макету) девяти вищезгаданих буклетів про розкопки Батурина у 2011-20 рр. Кредитова Спілка «Будучність» та Фундація «Будучність» у Торонті також виділяли ґранти на їхне друкування в 500 примірниках.

 

Голова Крайової Управи Ліґи Українців Канади Борис Михайлець створив і поновлює вебсайти цієї організації та Дослідного Інституту «Україніка» з розділами, присвяченими Батуринському проєктові. Його учасники щиро дякують О. Стеціву та Б. Михайльцю за важливу організаційну, фінансову й технічну допомогу дослідженням і популяризації історії та культури гетьманської столиці, оприлюдненню їхніх праць в друкованих та інтернетних виданнях і публічних доповідях для українських громад у Канаді.  

 

Д-р Володимир Мезенцев

виконавчий директор

Батуринського проєкту

КІУС, Торонто

Email: v.mezentsev@utoronto.ca

Тел.: (416) 766-1408